Kies voor Projectmanagement of -support!

Goed geregeld

Progress4all werkt met verschillende project- en ontwikkelmethodes, zoals hieronder kort geschetst. Veelal wordt een combinatie van de onderstaande vormen tijdens projecten en verbetertrajecten toegepast. U kunt mij inhuren als implementatie manager, projectmanager of ter ondersteuning van een project of programma.


Lean Six Sigma

Of Lean Six Sigma geschikt is voor uw organisatie of project hangt af van verschillende factoren. Indien het gaat om de verbetering van kwaliteit, of als uw processen zeer lang zijn is deze methode een manier om efficiënter en effectiever te werken.


PSM-I / Scrum

Scrum wordt veel toegepast in de ontwikkeling van nieuwe producten en dan met name IT. Het is een flexibele manier om gezamenlijk in een team snel te komen tot een nieuw product, waarbij het team zelfstandig werkt. Elke 2 tot 4 weken is er sprake van een oplevering. De klant krijgt eerder toegang tot een opgeleverd product en zo is snelle ontwikkeling mogelijk. 


Prince2

Prince2 is een traditionele manier van projectmanagement die voor veel organisaties nog steeds goed werkt. Stapsgewijs komt men tot een eindproduct door middel van het doorlopen van verschillende fases. Bij Prince2 wordt het product aan het eind van het project opgeleverd.Projectmanagement heeft vaak ook behoefte aan goed procesmanagement. Vooral wanneer er sprake is van verbeteringstrajecten, implementatie van veranderingen of bij nieuwe producten.