ga voor Klanttevredenheid!

Kwaliteit

Procesmanagement bestaat niet alleen maar uit het vastleggen van de wijze waarop taken worden uitgevoerd in het bedrijf.

In essentie is procesmanagement een middel om kwaliteit voor de klant te garanderen. Een goed ingerichte organisatie zorgt dat zij haar processen onder controle heeft in alle lagen van het bedrijf en dit ook heeft doorgevoerd in haar performance management.

 

Of er nu sprake is van zelfsturende teams of een strak geleide organisatie, de wijze waarop de klant (intern of extern) wordt bediend, is consistent, efficiënt en bevat zo min mogelijk fouten. Elke team is continue gezamenlijk bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en de procesorganisatie is in staat dit te ondersteunen.

 

Goed procesmanagement met draagvlak in een organisatie draagt bij aan de verbetering van het resultaat.

Best practice


Een goede procesorganisatie heeft haar processen zodanig beschreven dat zij medewerkers faciliteren in hun rol.

 

Daarbij is de keuze voor het juiste procesmanagement systeem van groot belang.  In kleine organisaties volstaat Visio of soms zelf Powerpoint. Grotere organisaties hebben snel behoeft aan meer en dan kan bijvoorbeeld Signavio of een vergelijkbaar systeem, uitkomst bieden.

 

 

improvement


Verandering is continue en daarmee ook de processen in uw organisatie. Geef daarom uw medewerkers ruimte voor het aangeven van verbeteringen.

 

Het personeel op de "werkvloer" weet vaak uitstekend waar het "mis" gaat.

De introductie van LEAN kan uw teams stimuleren om invulling te geven aan hun ideeën.

Een goed procesmanagementsysteem ondersteunt deze ontwikkelingen.

 

 

quality


Uw klant verwacht een goede kwaliteit, echter in elke organisatie gaat wel eens wat mis.

 

Een goed ingericht kwaliteitssysteem, waarbij op "werkvloer" en management niveau aandacht is voor risicogerichte procescontroles, kan uw organisatie daarbij ondersteunen.

 

Ook het onderbrengen van een procescomponent in performancemanagement is hier een onderdeel van.