Projectmanagement


19936987_sElk bedrijf maakt gebruik van projectmanagement voor grote en kleine projecten. Men stelt een projectteam of organisatie samen voor de specifieke werkzaamheden en werkt met elkaar samen om binnen budget (tijd en geld) tot het gewenste eindresultaat te komen onder leiding van een projectmanager.

Projectmanagement bestaat er in vele vormen. Veelal wordt een mengeling van technieken toegepast om te komen tot het gewenste resultaat, van Prince2 naar Agile, Scrum, tools uit Lean of Six Sigma etc.

Veel projecten zijn slechts deels succesvol. Hoe vaak maak je het mee dat bepaalde processen en werkzaamheden het volgende jaar weer opnieuw onder de loep genomen worden en bijstelling nodig is?

 

Wat maakt een project succesvol? Vele factoren spelen hierin mee. Hieronder een paar belangrijke elementen uit mijn eigen ervaring:

  • voldoende beschikbaarheid projectgroepleden en aanwezige kennis m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden
  • heldere doelstellingen (SMART)
  • commitment en draagvlak bij de directie. Het uitdragen van de gewenste ‘verandering’ is van essentieel belang
  • goede sociale vaardigheden van de projectmanager zowel binnen als buiten het project
  • projectmanagement en verandermanagement liggen vaak in elkaars verlengde
  • bij einde project een goede overdracht in de lijnorganisatie, borging in de lijn middels procescontroles.

Kortom, projectmanagement doe je er niet even bij. Het vergt veelal meer inspanning dan van te voren wordt ingeschat!

Heeft u hulp nodig bij een project in uw bedrijf, benader Progress4all !

 

 

.