Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Circulaire economie

MVO, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor een beleid gericht op een duurzame bedrijfsvoering.

Daarbij vindt bij elke verandering in een bedrijf een afweging plaats tussen economische belangen en stakeholderbelangen. Elke bedrijfsverandering heeft namelijk invloed op de belanghebbenden in en rondom een bedrijf. Hierbij kun je denken aan werknemers en leveranciers, maar ook de naaste buren en het milieu.

Wanneer een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt, brengt het zijn stakeholders in kaart en gaat met hen in gesprek om de impact van beslissingen op zijn omgeving in kaart te brengen. Veelal legt een bedrijf de resultaten van zijn MVO beleid vast in een jaarlijks verslag om hierover zo transparant mogelijk te zijn.

Wat betekent MVO voor in een bedrijf?

  • MVO zorgt voor toegevoegde waarde op het gebied van people, planet en profit en is aanwezig in alle bedrijfsprocessen.
  • MVO zorgt voor afwegingen tussen stakeholderbelangen.
  • MVO is voor alle organisaties, groot en klein.
  • MVO is een continue proces dat verankert wordt in de structuur van een organisatie.
  • MVO kan leiden tot geheel nieuw inzichten en nieuwe strategieën.

 

Progress4all kan u verder helpen met het MVO beleid in uw organisatie.